visie

M+R interieurarchitecten  |  visie  |  duurzaamheid

duurzaam ontwerpen en bouwen
 

“we make a living by what we get, we make a life by what we give.”
Winston Churchill

Groene kantoren, duurzaam bouwen, van wieg tot wieg zijn begrippen die volop in de belangstelling staan. De aandacht voor deze thema's neemt steeds meer toe en de kaders voor projecten worden mede in termen van duurzaamheid gedefinieerd.

Uitgangspunt bij duurzaam bouwen is het ontwerpen van een goede leef- en werkomgeving met een laag energieverbruik waarbij niet of slechts zo beperkt mogelijk gebruik wordt gemaakt van eindige bronnen.

Naast het positieve effect op natuur, milieu en omgeving zijn vooral het installatieconcept en de materiaalkeuze van invloed op het binnenmilieu in kantoren. Onderzoek wijst uit dat verbetering van het binnenmilieu een stijging van de arbeidsproductiviteit van 5-10% kan bewerkstelligen.

M+R interior architecture streeft naar een maatschappelijk verantwoord kwalitatief en duurzaam ontwerp, heeft een uitgebreide expertise op het gebied van het verduurzamen van gebouwen (Breeam; C2C; the Natural Step) en is voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen en ideeën ● 


 

 

Beeldmerk M+R
random header template - ILGE
Contact
Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer